Konkursy

           Przedszkolny rodzinny konkurs plastyczny  ,,Pokażę wam jak o zęby dbam”

 

Serdecznie zapraszamy dzieci i ich rodziców do wzięcia udziału w  konkursie przedszkolnym promującym właściwą higienę jamy ustnej oraz prawidłowe odżywianie u dzieci w wieku przedszkolnym.

Regulamin:

 

I. Organizator:

Przedszkole Nr 44 w Gdyni

Ul. Tatarczana 4 

81-591 Gdynia

tel. 58 629 30 62

 

II. Cele edukacyjne:

• kształtowanie nawyku dbania o higienę jamy ustnej;

• promowanie zdrowego odżywiania wpływającego na stan uzębienia;

• promowanie profilaktyki próchnicy poprzez sztukę i zabawę;

• rozwijanie plastycznej inwencji twórczej dzieci;

• zachęcanie rodzin do wspólnego spędzania wolnego czasu.

 

 

III. Liczba stopni:

Konkurs składa się z jednego etapu: przedszkolnego

 

IV. Sposób i terminy przeprowadzania konkursu, w tym ustalania i ogłaszania wyników:

1. Termin dostarczania prac do 11.03.2022r.

2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18.03.2022r. w siedzibie organizatora 

 

V.  Zakres wymagań konkursowych:

Uczestnicy zgłaszają do konkursu prace w formacie A3 wykonane  techniką kolażu  z użyciem różnych materiałów i tworzyw (gazet, tkaniny, fotografii, drobnych przedmiotów codziennego użytku).

 

 

VI.  Kryteria kwalifikowania uczestników, warunki uzyskania wyróżnień:

1. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym.

2. Na odwrocie należy umieścić następujące informacje: imię i nazwisko dziecka, oraz numerem grupy do której uczęszcza dziecko.

3. Prace należy dostarczyć nauczycielom poszczególnych grup.

 

4. Dostarczenie pracy jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatora dla potrzeb konkursu.

5. Podczas oceniania prac komisja konkursowa będzie brała pod uwagę: 

• Oryginalność

• Walory artystyczne

• Estetyka wykonania pracy

• Niewielki udział członków rodziny w wykonaniu pracy

 

6. Zwycięzcy konkursu oraz osoby wyróżnione otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.

7. Prace zostaną zaprezentowane na holu przedszkola przy głównym wejściu.

 

VII. Tryb pracy na poszczególnych stopniach:

1. Przedszkolną komisję konkursową powołuje dyrektor przedszkola.

2. Komisja po obradach sporządza protokół.

 

VIII. Przepisy końcowe:

1. Prace dostarczone  na konkurs  zostaną zwrócone autorom.

2. Kwestie sporne rozstrzygają organizatorzy.

3. Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają organizatorzy: 

(Iwona Grimm, Maria Kreft, Liliana Dymczak, Małgorzata Necel).