Scenariusz zajęć logopedycznych

Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści - utrwalanie wymowy głosek 3 szeregów.                                                                                                                                

 

Wstęp, wiadomości dla nauczycieli i rodziców

Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku... to specjalistyczna seria programów multimedialnych, przeznaczony przede wszystkim dla: dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową bądź sprzężoną – jako element wspomagający stymulację wielozmysłową (w tym dla dzieci słabo słyszących                            i niesłyszących, z autyzmem) ,dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju – jako pomoc w terapii pedagogicznej dzieci w wieku przedszkolnym - jako element wspierający ich wszechstronny rozwój. Oprócz różnej tematyki nawiązującej do określonej pory roku, każda część programu Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku... zawiera inne propozycje programów narzędziowych. Zasoby w tych programach są bardziej skomplikowane niż te zaproponowane w obrębie poszczególnych lekcji ćwiczących określone funkcje. Dlatego też dziecko na pewno będzie potrzebowało pomocy osoby dorosłej.

Diagnoza logopedyczna: sygmatyzm

 

Etap terapii: usprawnianie wymowy głosek 3 szeregów na materiale słowno-obrazkowym, etap wyrazu, zdania.

 

Cele:

utrwalanie wymowy głosek s,z,c,dz,sz,ż,cz,dż,ś,ź,ć,w sąsiedztwie różnych liter

wydłużenie fazy wydechu

kształtowanie wrażliwości słuchowej

doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

doskonalenie grafomotoryki

pobudzenie synchronizacji półkul mózgowych

utrwalenie wiadomości związanych z najbliższym otoczeniem dziecka oraz ze zmianami w przyrodzie.

Metody pracy:

 

słuchowa

wyjaśniająca

demonstracyjna

Pomoce:

 

Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku  seria programów multimedialnych

Słomki, jabłka i kosz z papieru

Plansza z leniwą ósemką

Przebieg zajęć:

 

Ćwiczenia wprowadzające

 

1.Ćwiczenia oddechowe. Za pomocą słomki dzieci przenoszą  papierowe elementy- jabłka,  do koszyka.

 

2.Ćwiczenia warg i języka. Wykorzystanie programu narzędziowego ,,Remont u Smoka”.

 

Słuchając bajki dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające artykulatory.

 

Ćwiczenia utrwalające

 

Ćwiczenia utrwalające głoski 3 szeregów w logotomach, w grupach spółgłoskowych: sza,sze,szo,szu,szy…sa,se,co,cu,cy, dziecko powtarza dźwięki wydawane przez pacynkęTosię

 

Ćwiczenia właściwe

 

1.Utrwalanie głosek w wyrazach i zdaniach

 

Uczeń wykonuje polecenia narratora komputerowego

 

Już jesień

 

a)dziecko uruchamia animację i  nazywa pojawiające się przedmioty i osoby-ubiór jesienny,czapka,plaszcz,kalosze,parasol,liscie,park,wiatr,przedszkole,koleżanka…..

 

b)ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej polega na odnalezieniu przez dziecko pary takich samych obrazków i poprawne nazwanie przedmiotów, stragan, owoce, warzywa, kasztany…              

 

2.Ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej ,,Gimnastyka Tosi”- wykonanie ruchów naprzemiennych, oraz leniwej ósemki(tor lotu listków poruszanych przez wiatr).

 

Gospodarstwo jesienią

 

przeprowadzenie ćwiczeń wrażliwości słuchu.

Uczeń rozpoznaje dźwięki wydawane przez różne zwierzęta na wsi.

 

 Dzięki programowi dzieci uczą się rozróżniania dźwięków. Do każdej ilustracji przypisany jest naturalny dźwięk, w ten sposób dziecko jednocześnie słyszy dźwięk i widzi źródło jego pochodzenia lub sytuację, w której dźwięk powstaje.

 

Ćwiczenia dodatkowe-grafomotoryczne

 

Jesienny album

Jest to zbiór elementów do wydruku i wycięcia, umożliwiających utworzenie albumu z zapiskami z jesiennych spacerów.

Na schemat składają się karta tytułowa, na której dziecko może się podpisać jako autor księgi oraz zestaw kart, możliwych do powielenia w zależności od potrzeb.

Moja książeczka

Jest to zbiór elementów do wydruku i wycięcia, pozwalających utworzyć książeczkę               z informacjami o sobie.

Na schemat składają się: karta tytułowa (w dwóch wersjach: dla chłopca i dziewczynki), na której dziecko może się podpisać jako autor książeczki oraz zestaw jej kart:

• karta na zdjęcie lub portret autora,

• karta na zdjęcie lub portret rodziny autora,

• karta na odcisk dłoni,

• karta na zdjęcie lub portret przyjaciela,

• karta na rysunek ulubionej zabawki,

• karta na rysunek ulubionego zwierzęcia,

• karta na rysunek ulubionej czynności, hobby lub potrawy.

Jesienna ramka do zdjęć

Jest to zbiór elementów do wydruku, które po wycięciu, złożeniu i sklejeniu utworzą ramkę do zdjęcia.

Schematy ramek są dostępne w trzech kształtach. Aby nadać ramce charakter jesienny, można ją ozdobić „skarbami jesieni” znalezionymi podczas spaceru.

Jesienne memo

Jest to zbiór elementów do wydruku i wycięcia. Można z nich utworzyć zestaw do gry pamięciowej memo. Ilustracje w zestawie nawiązują do jesieni.

Elementy są przygotowane w dwóch wersjach. Można je wydrukować w kolorze lub wersji czarno-białej do pokolorowania przez dziecko.

 

Opracowała neurologopeda Ewa Trzeszan