Ramowy Rozkład Dnia

7:00 - 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Czynności opiekuńcze, higieniczne i organizacyjne. Zabawy spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez różnorodne zabawy i ćwiczenia prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8:00 - 8:15

Zabawy i ćwiczenia poranne prowadzone pod kierunkiem nauczyciela.

8:15 - 8:30

Przygotowanie do śniadania. Czynności samoobsługowe i higieniczne. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

8:30 - 9:00

Śniadanie. Wdrażanie zasad kulturalnego spożywania posiłków. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

9:00 - 12:00

Wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych. Organizowanie zajęć na świeżym powietrzu. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

12:00 - 12:30

Jemy pyszny obiadek. Wielkie brawa dla Pań Kucharek!

12:30 - 13:00

Przygotowanie do obiadu. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

13:00 - 14:30

Odpoczynek. Zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnym w sali zajęć lub na powietrzu. Indywidualna praca z dzieckiem: wyrównawcza, opiekuńcza, mająca na celu rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Zabawy organizowane i spontaniczne przy niewielkim udziale nauczyciela. Inne przedsięwzięcia i zadania wspierające rozwój dziecka.

14:30 - 14:50

Przygotowanie do podwieczorku. Czynności samoobsługowe i higieniczne.

14:50 - 15:10

Podwieczorek. Wdrażanie zasad higieny, kulturalnego zachowania i spożywania posiłku. Poznawanie wartości zdrowego odżywiania. Rozwijanie umiejętności pełnienia roli dyżurnego.

15:10 - 17:00

Dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na powietrzu. Zabawy i ćwiczenia indywidualne z dzieckiem, dostosowane do jego możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dziecka. Zabawy i ćwiczenia rewalidacyjne dla dziecka z niepełnosprawnością. Zabawy dowolne w sali lub na placu przedszkolnym.