Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 44 W GDYNI

    rok szkolny 2023/24

GRUPA I

Justyna Nazarowicz, Kamil Paraluch, Anna Kozak

GRUPA II

Magda Załęska, Dominika Miąskiewicz, Witold Łupaczewski

GRUPA III

Kalina Sowa, Aleksandra Łuczka, Karolina Mąka

GRUPA IV

Marcin Tyborski, Izabela Albecka, Iwona Ignaciuk

GRUPA V

Karolina Żurawik, Magdalena Głąbała, Julita Jędrzejewska

GRUPA VI

Paulina Wolska, Anna Bielińska, Anna Kozak

GRUPA VII

Monika Groth, Anna Skuras, Anna Strzała

GRUPA VIII

Dominika Klopowicz, Witold Łupaczewski, Piotr Falkowski

 

PRZEWODNICZĄCY  - MARCIN TYBORSKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO  -  PAULINA WOLSKA     

SKARBNIK -  DOMINIKA KLOPOWICZ    

KOMISJA REWIZYJNA -  MONIKA GROTH