Rada Rodziców

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA NR 44 W GDYNI

    rok szkolny 2022/23

GRUPA I

Kalina Sowa, Aleksandra Łuczka, Karolina Mąka

GRUPA II

Marcin Tyborski, Karolina Dżaman, Izabela Albecka

GRUPA III

Karolina Żurawik, Magdalena Włodarska, Julita Jędrzejewska

GRUPA IV

Dorota Nahajowska, Ewa Orzelska, Agnieszka Urbanowicz

GRUPA V

Marharita Puidak, Edyta Derdzikowska, Anna Kozak

GRUPA VI

Paulina Wolska, Dominika Klopowicz, Małgorzata Nowosielska

GRUPA VII

Łukasz Sendlewski, Marcin Kubic, Aleksandra Soboczyńska

GRUPA VIII

Monika Groth, Anna Strzała, Anna Skuras

 

PRZEWODNICZĄCY                                     -       MARCIN TYBORSKI

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO           -       PAULINA WOLSKA

SKARBNIK                                                     -       DOMINIKA KLOPOWICZ

KOMISJA REWIZYJNA                                 -      MONIKA GROTH, MARCIN KUBIC