Opłaty za przedszkole

Opłaty zależą od ilości godzin pobytu dziecka w przedszkolu.

Pobyt 5 - godzinny jest bezpłatny.

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu realizowaną w czasie przekraczającym wymiar pięciu godzin, zapłacimy 1 zł (od 05.12.2023r. 1,30 zł). Jest to tzw. opłata główna. Wysokość opłaty głównej zależy od liczby rzeczywistych godzin pobytu dziecka w przedszkolu w danym miesiącu, zarejestrowanej w systemie czytnika Kart Mieszkańca. Rodzice dzieci 6-letnich, realizujących edukację w grupie "0" płacą tylko za wyżywienie.

Informacje o bieżących opłatach dostępne są przy każdej grupie.

Dzienna stawka żywieniowa, w tym: 

- Śniadanie           2,50 zł

- Obiad                 4,50 zł

- Podwieczorek     2,00 zł

    =                     9,00 zł - UWAGA! Zmiana od 01.09.2022r.

Opłata powinna wpłynąć na konto bankowe w ciągu 14 dni od uzyskania informacji o wysokości opłat.

Za każdy dzień opóźnienia przedszkole nalicza odsetki w ustawowej wysokości. 

PKO  BANK POLSKI SA

Opłata główna (naliczana po zakończeniu miesiąca) za pobyt dziecka w przedszkolu:

19 1440  1026  0000  0000  1252  3254

Opłata za wyżywienie (naliczane z góry na początku każdego miesiąca):

66  1440  1026  0000  0000  1252  3378

 

Zaleganie z odpłatnością powoduje skreślenie dziecka z listy przedszkolaków.

 

Zachęcamy do wpłacania składek na działalność Rady Rodziców Przedszkola nr 44 . Składka miesięczna wynosi 40 zł na dziecko.

Można wpłacić za kilka miesięcy z góry, także na cały rok. Całkowita wpłata za cały rok to 10 x 40 = 400 zł

Nr konta Rady Rodziców Przedszkola nr 44 w Gdyni Bank Millenium 37116022020000000332537284