O przedszkolu

Nasza misja

Jesteśmy po to, aby powierzonym naszej opiece dzieciom w wieku od 3 do 7 lat zapewnić jak najlepsze warunki wielokierunkowego rozwoju. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, oferujemy życzliwość i przychylność wszystkich pracowników, przyjazną atmosferę, jasne dobrze wyposażone sale zabaw oraz „dobrą kuchnię”. Uwzględniamy indywidualne potrzeby dzieci, jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje rodziców. Podejmowane przez nas działania mają na celu dobro dziecka, jego bezpieczeństwo, dobre samopoczucie oraz harmonijny rozwój. Wprowadzamy wychowanków w świat wartości uniwersalnych /dobro, piękno, życzliwość, przyjaźń/, a także pomagamy im w budowaniu pozytywnego obrazu własnego ”ja”. Uczymy radzić sobie z własnymi emocjami. Wdrażamy do zachowań akceptowanych społecznie. Jednocześnie staramy się wzbudzić zainteresowanie otaczającym światem społecznym, kulturalnym i przyrodniczym. Chcemy również wyposażyć dziecko w niezbędne umiejętności ruchowe, manualne, umysłowe gwarantujące osiągnięcie dojrzałości szkolnej i powodzenie w dalszej edukacji. Rodzicom oferujemy wsparcie w działaniach edukacyjno-wychowawczych, rzetelną informację o postępach rozwoju dziecka oraz wszechstronną pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych i podejmowaniu wczesnej interwencji specjalistycznej. Nasza dewiza to: uśmiech na co dzień, profesjonalne przygotowanie do zajęć, zadowolenie dzieci i rodziców z oferowanych przez nas usług, Zgodny z indywidualnym tempem rozwój każdego dziecka.