Język Kosmitów - utrwalanie wymowy głoski r

Diagnoza logopedyczna: pararotacyzm

 

Etap terapii: usprawnianie wymowy głoski r na materiale słownym

Cele:

utrwalanie wymowy głoski r w sąsiedztwie różnych liter

wydłużenie fazy wydechu

kształtowanie wrażliwości słuchowej

doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej

doskonalenie rozwoju psychomotorycznego(synchronizacja półkul mózgowych)

Metody pracy:

 

słuchowa

wyjaśniająca

demonstracyjna

naśladowcza(Kinezjologia Edukacyjna dr P. Dennisona)

 

Pomoce:

Komputerowy program do diagnozy i terapii logopedycznej Logopedia- rotacyzm

Ilustracja statku kosmicznego, leniwej ósemki, srebrne kółka

Przebieg zajęć:

 

Ćwiczenia wprowadzające

1.Ćwiczenia oddechowe.Za pomocą słomki dzieci przenoszą  papierowe elementy statku kosmicznego na jego kontur.

2.Ćwiczenia warg i języka. Wykorzystanie programu narzędziowego ,,Remont u Smoka”.

Słuchając bajki dziecko wykonuje ćwiczenia usprawniające artykulatory.

Ćwiczenia utrwalające

Ćwiczenia utrwalające głoskę r w logotomach typu ttt, ddd, td, tedo- głoski t, d realizowane dziąsłowo. Spotkanie z Kosmitami- dziecko odsłuchuje dźwięki wydawane przez kosmitów, powtarza je podczas nagrania.

Ćwiczenia właściwe

 

1.Utrwalanie głoski r w grupach spółgłoskowych:

-dr,-tr.

Uczeń koloruje obrazek według opisu i nagrywa wyrazy. Gdy nagranie jest poprawne przyznaje sobie punkt słoneczko(poprawność nagrania weryfikuje logopeda).W nagrodę pojawia się animacja.

-pr,-br

 

a)dziecko uruchamia animację i próbuje zapamiętać jak największą liczbę obrazków  następujących po sobie, po to by je powtórzyć w odpowiedniej kolejności.

b)ćwiczenie spostrzegawczości wzrokowej polega na odnalezieniu przez dziecko pary takich samych obrazków i poprawne nazwanie przedmiotów.

 

2.Ćwiczenia Kinezjologii Edukacyjnej ,,Gimnastyka Marsjan”- wykonanie ruchów naprzemiennych, oraz leniwej ósemki(tor lotu statku kosmicznego).

 

3.Ćwiczenie głoski r w izolacji. Dziecko wymawia głoskę r i uruchamia animację.

 

4.Utrwalanie głoski r w wyrazach. Podczas nazywania czarno-białych obrazków zamieniają się one w kolorowe, dziecko nagrywa nazwy, odsłuchuje i w nagrodę otrzymuje wydrukowane kolorowanki.

 

5.Ćwiczenia dodatkowe(w ramach wolnego czasu)

 

Mówiące obrazki( to program łączący kolorowe plansze, animację i naturalne odgłosy otaczającego świata, tworzy uniwersalne narzędzie wspomagające terapię logopedyczną. Dzięki programowi dzieci uczą się rozróżniania dźwięków. Do każdej ilustracji przypisany jest naturalny dźwięk, w ten sposób dziecko jednocześnie słyszy dźwięk i widzi źródło jego pochodzenia lub sytuację, w której dźwięk powstaje)

 

Kosmici na Ziemi.

Jest to obrazkowa historyjka o przybyszach z Kosmosu i ich przygodach na Ziemi.

 

przeprowadzenie ćwiczeń wrażliwości słuchu.

Uczeń rozpoznaje dźwięki wydawane przez różne zwierzęta.

 

Praca domowa

Utrwalenie nazw obrazków, dziecko otrzymuje wydruk z ilustracjami do pokolorowania.

 

Opracowała  Ewa Trzeszan (neurologopeda)