Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Logotypy operatorów programu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Przedszkole nr 44 w Gdyni otrzymało dotację celową na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0."

Wartość programu: 3.750,00 zł.

Dofinansowanie programu ze środków:

  • Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: 3.000,00 zł
  • wkład własny organu prowadzącego: 750,00 zł

W ramach programu w przedszkolu realizowane będą następujące działania:

  • zakup książek będących nowościami wydawniczymi dla dzieci w wieku 3-6 lat oraz realizacja przez przedszkole działań promujących czytelnictwo.

Okres realizacji programu: 01.09.2022 r. - 31.12.2022 r.