Dofinansowanie projektu UE - Gdyńskie Super Przedszkolaki

Logotypy UE

Gmina Miasta Gdynia w Przedszkolu nr 44 realizuje projekt "GDYŃSKIE SUPER PRZEDSZKOLAKI - program podnoszenia jakości usług oraz przystosowania miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodkach wychowania przedszkolnego w Gdyni".

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji ogólnej przedszkolnej oraz dostosowanie istniejących miejsc przedszkolnych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.

 

Wartość projektu: 2.554.840

Dofinansowanie projektu z UE: 2.171.614

W ramach projektu w Przedszkolu nr 44  realizowane są  następujące działania:

  1. zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym wyrównujące szanse edukacyjne w oraz rozwijające kompetencje kluczowe;
  2. zakup pomocy dydaktycznych i specjalistycznych wykorzystywanych na zajęciach;
  3. zakup sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć;
  4. studia podyplomowe dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
  5. kursy i szkolenia dla nauczycieli wychowania przedszkolnego;
  6. zajęcia edukacyjno-wychowawcze lub / i warsztaty tematyczne i spotkania indywidualne ze specjalistami dla rodziców i opiekunów prawnych;

 

Okres realizacji projektu: 30.06.2021 - 30.06.2023

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.