Aktualności

INFORMACJE DLA RODZICÓW NOWYCH DZIECI PRZYJĘTYCH NA ROK 2023/24

·       Rok szkolny 2023/24 rozpoczyna się w piątek dnia 1 września.

·       Przedszkole czynne jest w godzinach 7.00-17.00.

·       Dzieci należy przyprowadzać najpóźniej do godz. 8.00.

·       Listy dzieci z podziałem na poszczególne grupy będą znajdować się na tablicy w holu głównym budynku.

·       W holu głównym będzie pracownik przedszkola, który pokieruje Państwa do odpowiedniej grupy.

·       Przy każdej sali znajduje się szatnia opisana imionami dzieci. Dzieci przebierają buty, ściągają wierzchnią odzież, następnie zostają zaprowadzone przez rodzica bezpośrednio do sali i przekazane pod opiekę nauczycielowi.

·       Aby w pełni objąć wszystkie dzieci właściwą opieką prosimy rodziców o sprawne przekazywanie pociech wychowawczyniom. Na wszystkie państwa pytania odpowiemy na najbliższym zebraniu.

·       Aby złagodzić moment rozstania z rodzicami można wyposażyć dziecko w ulubioną przytulankę.

·       Godziny posiłków:

Śniadanie – 8.30

Obiad – 12.30

Podwieczorek – 14.50

·       Pierwszego dnia należy wyposażyć dziecko w:

·       zamienne obuwie z jasną podeszwą oraz ubrania, w tym bielizna (w podpisanym worku, który należy zostawić w szatni dziecka).

·       dużą paczkę chusteczek jednorazowych.

·       Przy każdej sali znajduje się grupowa tablica informacyjna dla rodziców.

·       Rodzice, którzy chcą upoważnić osobę dorosłą do odbioru dziecka z przedszkola powinni wypełnić druk upoważnienia dostępny na tablicy informacyjnej, podpisać i oddać nauczycielowi. Upoważniona osoba, chcąc odebrać dziecko z przedszkola będzie musiała podpisać dokumenty dotyczące ochrony jej danych osobowych oraz wylegitymować się dowodem osobistym.

·        W celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania i metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka ma obowiązek przekazać na piśmie dyrektorowi przedszkola istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka (art. 155 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe).

·       Poobiedni odpoczynek w grupach dzieci 3-letnich zaplanowany jest od drugiego tygodnia września. W związku z tym prosimy wyposażyć dziecko w cienką kołdrę/koc o wymiarach max. 140x200 cm oraz małą poduszkę, wszystko powleczone w podpisane poszewki oraz koszulkę na zmianę.

(Uwaga: dzieci nie będą przebierać się w piżamki).

·       Prosimy wyposażyć dziecko w ręcznik do wycierania twarzy i rąk nie większy niż 30x50 cm.

·       Prosimy o wyrobienie Karty Mieszkańca Gdyni, gdyż przy jej użyciu w czytniku, znajdującym się w głównym korytarzu, rejestruje się godzinę wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola. Na podstawie tego rejestru dokonuje się naliczenia opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. Prosimy pamiętać, aby w aplikacji wprowadzić osoby upoważnione do wczytywania kart.