Aktualności

Komunikat do Rodziców biorących udział w rekrutacji do przedszkola

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie do 24.04.2024r. godz. 16.00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.